סאטקום מערכות התקשרה בהסכם על לקוח ממשלתי בהיקף של 40 מיליון שקל

 

By | 2021-01-20T06:51:19+00:00 January 20th, 2021|Press|Comments Off on סאטקום מערכות התקשרה בהסכם על לקוח ממשלתי בהיקף של 40 מיליון שקל

Thank you for getting in touch!

We appreciate you contacting us.

One of our representatives will get back to soon.

Have a great day!