סאטקום מערכות התקשרה בהסכם על לקוח ממשלתי בהיקף של 40 מיליון שקל

 

By | 2021-01-20T06:51:19+00:00 January 20th, 2021|Press|Comments Off on סאטקום מערכות התקשרה בהסכם על לקוח ממשלתי בהיקף של 40 מיליון שקל